آغازبرداشت جو در شهرستان خواف

مدیر جهاد کشاورزی خواف گفت: عملیات برداشت جو در شهرستان خواف آغاز شده است و پیش بینی می‌شود بیش از 11 هزار تن محصول از مزارع خواف برداشت شود.

به گزارش عصر سنگان: رحمان دادپور بیان کرد: در سال زراعی ۳هزار و ۹۵۰ هکتار جو در این شهرستان زیر کشت رفته است و پیش بینی می‌شود بیش از ۱۱ هزار تن از مزارع خواف برداشت شود.

وی با بیان اینکه عملیات برداشت گندم و جو از ۱۸ اردیبهشت ماه آغاز شده و تا اواخر خرداد ماه ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: بیشترین سطح زیر کشت را در بخش جلگه زوزن دانست که ۷۰درصد مزارع شهرستان را در بر گرفته است.

به گفته وی ارقام گندم کشت شده در این شهرستان به ترتیب ارقام جلگه، بهمن ،یوسف و ریحان است.

در حال حاضر ۷ کمباین بومی و ۳ دستگاه کمباین مهاجر در شهرستان عملیات برداشت را انجام می دهند و هماهنگی و تدابیر لازم جهت ورود ۱۷ دستگاه کمباین از سایر استان ها به شهرستان انجام گردیده است.