آغاز برداشت خوشه های طلایی از مزارع شهرستان خواف

برداشت خوشه های طلایی گندم از مزارع شهرستان خواف آغاز گردید.

به گزارش عصر سنگان ؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خواف گفت: در سال زراعی ۲هزار و ۳۵۰ هکتار در این شهرستان زیر کشت گندم رفته است و پیش بینی می شود بیش از هفت هزار تن گندم از مزارع خواف برداشت شود

دادپور با بیان اینکه برداشت گندم از نیمه دوم اردیبهشت ماه در شهرستان آغاز شده و تا اواخر خرداد ماه ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: بیشترین سطح زیر کشت این محصول را مزارع بخش سلامی به خود اختصاص داده است که ۷۰درصد مزارع شهرستان را در بر گرفته است.

به گفته وی ارقام گندم کشت شده در این شهرستان به ترتیب از نظر سطح زیر کشت ارقام پیشگام، سیروان و حیدری است.

در حال حاضر ۷ کمباین بومی و ۳ دستگاه کمباین مهاجر در شهرستان عملیات برداشت را انجام می دهند و هماهنگی و تدابیر لازم جهت ورود ۱۷ دستگاه کمباین از سایر استان ها به شهرستان انجام گردیده است.