آغاز بکار ستاد جهاد تبیین در شهرستان خواف

فرماندار شهرستان خواف از تشکیل 6 کمیته فرعی در ستاد جهاد تبیین خبر داد و گفت: جهاد تبیین به عنوان یک فریضه قطعی و فوری از سوی مقام معظم رهبری بیان شده است و باید به آن توجه کرد.

عباسپور مطرح کردن این موضوع از سوی مقام معظم رهبری را مانند دیده بانی دانا و تیزبین که خطرات را می‌بیند و تاکید می‌کند که جهاد تبیین باید میان مردم رواج پیدا کند.
وی کمیته تولید محتوا، علمی و پژوهشی، رسانه و فضای مجازی، تقریب مذاهب، دستاوردهای دستگاههای اجرایی و کمیته بصیرت افزایی را کمیته های ششگانه این ستاد برشمرد.

در این جلسه پس از بیان نقطه نظرات اعضای این ستاد درباره ضرورت و فوریت جهاد تبیین، مصوب گردید که تمامی ادارات و دستگاه های عضو، جهاد تبیین را به عنوان اولویت نخست طرح‌ها و برنامه‌های سازمان متبوع خود در سال جاری قرار دهند و طرح‌ها و برنامه‌های خود را به دبیرخانه ستاد جهاد تبیین ارائه کنند