درگذشت اسطوره موسیقی مقامی دیار میراث های ماندگار

روح بلند استاد عثمان محمدپرست، اسطوره موسیقی مقامی دیار میراث های ماندگار، به دیار ابدی پیوست

به گزارش عصر سنگان ؛عثمان محمدپرست معروف به عثمان خوافی، دوتار نواز پیشکسوت خراسان و از معدود اساتید بازمانده موسیقی مقامی در گذشت.

به گفته فرزند استاد عثمان محمدپرست، ایشان پس از دوره بیماری، حدود ساعت ده صبح امروز پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ در بیمارستان ۲۲ بهمن شهر خواف به دیار باقی شتافت.