تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 شرکت احیاء سپاهان

مجید معصومی مدیرعامل شرکت معادن سنگ آهن احیاءسپاهان: این شرکت در مسیر نقشه بهبود و توسعه خود، با برنامه‌ریزی و همت مدیران و کارکنان خود، برای هفتمین سال متوالی موفق به تمدید گواهینامه استاندارد ISO9001:2015 از شرکت SGS تحت اعتباردهی SAS سوئیس شد.

به گزارش عصر سنگان، مدیرعامل شرکت معادن سنگ آهن احیاءسپاهان سنگان خواف گفت: این شرکت در مسیر نقشه بهبود و توسعه خود، با برنامه‌ریزی و همت مدیران و کارکنان خود، برای هفتمین سال متوالی موفق به تمدید گواهینامه استاندارد ISO9001:2015  از شرکت SGS تحت اعتباردهی SAS  سوئیس شد.
مجید معصومی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: در فضای رقابتی امروز، به‌کارگیری سیستم مدیریت کیفیت برای سازمان، یک تصمیم استراتژیک است که می‌تواند با هماهنگی و هدایت فرآیندها و فعالیت های سازمان برای تامین نیازهای ذینفعان و بهبود اثربخشی و کارایی مداوم گامی موثر بردارد.
مدیرعامل شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان با بیان اینکه بی‌شک بکارگیری و استقرار استانداردهای مدیریتی موجب بهبود فرآیندهای کاری بوده و تعالی سازمانی را میسر می‌گرداند، افزود: برخی از مزایای پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت شامل افزایش کیفیت محصول، افزایش رضایت مشتریان،کاهش هزینه ها، ایجاد اطمینان و اعتماد درون سازمانی، افزایش توان رقابت در عرصه های مختلف، استفاده بهینه از منابع و افزایش راندمان کاری، تحلیل نقاط قوت و ضعف و شناسایی فرصت‌های بهبود فضای کسب و کار سازمان است.
وی افزود: شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان در راستای نقشه استراتژی و اهداف و برنامه های خود در سال ۱۳۹۳ موفق به استقرار سیستم مدیریت کیفیت براساس الزمات ISO9001:2008  و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیتISO9001:2008 شد و همچنین در سال ۱۳۹۶ با همت و تلاش مدیران و کارکنان مجموعه توانست سیستم مدیریت کیفیت خود را به ویرایش ISO9001:2015 ارتقاء دهد.