مدیر اداره برق شهرستان خواف منصوب شد

طی حکمی از سوی محسن ذبیحی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی، محسن اولادی به عنوان مدیر اداره برق شهرستان خواف منصوب شد.

به گزارش عصر سنگان؛ مهدی عباسپور فرماندار شهرستان خواف گفت: تعامل و همکاری بین ادارات بخصوص ادارات خدمات رسان زمینه ساز پیشرفت و توسعه شهرستان است.

وی در ادامه ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های علیرضا براتی مدیر پیشین، از مدیر جدید اداره برق شهرستان خواست تا با برنامه ریزی مناسب، تعامل و ارتباط سازنده با دیگر ادارات شهرستان در جهت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان تلاش نماید.