مدیر جدید آموزش و پرورش شهرستان خواف منصوب شد.

روح الله غلامپور سدهی مدیر آموزش و پرورش خواف شد.

به گزارش عصر سنگان، حکم انتصاب مدیر جدید آموزش و پرورش خواف از سوی سیدامیر شوشتری سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی صادرشد و جواد رفیعی پور مدیرفعلی جای خود را به روح اله غلام پور سدهی داد.

غلام پور سدهی حدود ۴۱ سال سن دارد و دانشجوی دکترای علوم تربیتی با گرایش برنامه ریزی است.

وی از ۱۸مرداد۱۴۰۰ معاون آموزش بنیادین آموزش و پرورش خواف شد و علاوه بر این آموزگاری و مدیریت چند مدرسه جزو سوابق مدیریتی و خدمتی ۲۲ ساله او محسوب می شود.

رفیعی پور پس از احمد قادری برآبادی از چهارشنبه ۰۶اسفند۱۳۹۹ مدیر فعلی آموزش و پرورش است و آیین تکریم و معارفه مدیران فعلی و جدید آموزش و پرورش خواف امروز یکشنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۱برگزار خواهد شد.