پلمب ۴ نانوایی در خواف

چهار مورد نانوایی در سطح شهرستان خواف به دلیل تخلفات مکرر توسط قاضی تعزیرات پلمب شد.

به گزارش عصر سنگان؛ مدیر جهاد کشاورزی خواف اظهار کرد: در جریان گشت‌های مشترک با حضور قاضی تعزیرات چهار مورد نانوایی در سطح شهرستان به دلیل تخلفات مکرر پلمب شدند.

رحمان دادپور گفت: ۲ نانوایی در روستای چمن‌آباد و ۲ نانوایی در شهرهای خواف و سده به دلیل تعطیلی خودسرانه، توزیع آرد خارج از شبکه و کیفیت پایین نان پلمب شد.

وی افزود: مجموعه بازرسان جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و بسیج اصناف از نانوایی‌ها به صورت مستمر بازرسی و نظارت دارند و در صورت تخلف نسبت به معرفی متخلفان به مراجع قضایی اقدام می‌کنند.

دادپور افزود: تعداد ۱۴ کیسه آرد یارانه‌ای نوع ۲ از یک منزل مسکونی با همکاری پلیس آگاهی، بازرسان مدیریت جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و بسیج اصناف کشف و ضبط شد.

وی اضافه کرد: این پرونده توسط پلیس به تعزیرات حکومتی ارسال شد و آرد مذکور بعد از طی مراحل قانونی در چرخه تولید نان قرار می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی خواف خاطرنشان کرد: این مدیریت با همکاری مراجع قضایی با افرادی که آرد یارانه‌ای را خارج از شبکه توزیع می‌کنند، به شدت برخورد خواهد کرد.

دادپور در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف با اتاق اصناف با شماره تلفن ۵۴۲۲۳۲۹۵ و مدیریت جهاد کشاورزی خواف ۵۴۲۲۲۱۰۳ تماس بگیرند و تخلف را گزارش دهند.