۳۰ درصد منابع آبی خواف هدر می رود.

رییس امور آب و فاضلاب خواف گفت: ۱۳ میلیون مترمکعب آب روزانه از منابع آبی مناطق شهری و روستایی شهرستان خواف استحصال می شود که ۳۰ درصد در مسیر واقعی خود به مصرف نمی رسد و هدر می رود.

به گزارش عصر سنگان؛ سید حسن رضاییان افزود: این هدر رفت و اتلاف آب مربوط به مصارف و انشعابهای غیرمجاز کشاورزی و خانگی و اتلاف آب در مسیر خط انتقال به دلیل فرسودگی تجهیزات است.
وی ادامه داد: ۲۲ درصد از مجموع هدر رفت منابع آبی در این شهرستان مربوط به انشعابهای غیر مجاز مانند برخی باغ ویلاها و موزاییک سازیها و هشت درصد مربوط به اتلاف آب به دلیل فرسودگی تجهیزات در خود خطوط  انتقال است.
رییس امور آب و فاضلاب خواف گفت: برای کاهش هدر رفت و اتلاف منابع آبی، اصلاح شبکه های آب رسانی چهار روستا با کمک سپاه پاسداران در بخش سلامی از ابتدای امسال آغاز شده است.
رضاییان افزود: برای کاهش مشکل تامین و تنش آب در مناطق شهری و روستایی خواف ۲ چاه که در سال ۱۳۹۹ حفر شده بود امسال وارد مدار بهره برداری شد و با بهره برداری از آنها ۲۵ لیتر بر ثانیه به مجموع تامین منابع آبی این شهرستان افزوده شد.
وی خاطرنشان کرد: در شهر نشتیفان این شهرستان که مردمش با مشکلاتی در تامین آب مواجه بودند مجوز حفر یک حلقه چاه با دبی آب ۲۲ لیتر بر ثانیه اخذ شد که با حفر و بهره برداری از آن مشکل مردم این بخش و برخی روستاهای آن برطرف می شود.
۲۷ هزار خانوار در مناطق شهری و ۲۴ هزار مشترک مناطق روستایی در شهرستان ۱۵۰ هزار نفری خواف تحت پوشش خدمات امور آب و فاضلاب قرار دارند