کل 51 امروز 0
 • تاریخ : دوشنبه - ۶ - تیر - ۱۴۰۱
 • ساعت :

  سید مهدی متولی

   بررسی ادارات شهرستان خواف در راستای ارزیابی شاخص های مناسب سازی
  اردیبهشت 28, 1401

   بررسی ادارات شهرستان خواف در راستای ارزیابی شاخص های مناسب سازی

  ادارات شهرستان خواف از نظر شاخص های طرح شهید رجایی در زمینه مناسب سازی و تردد افراد دارای معلولیت، سالمندان و جانبازان مورد ارزیابی قرار گرفت.

  برو بالا